Perinnöllisiä sairauksiaLONKKANIVELDYSPLASIA: lonkkanivelen kasvuhäiriö on etenkin suurikokoisilla koirilla esiintyvä,periytyvä vaiva joka korkea-asteisena saattaa invalidisoida koiran ja aiheuttaa koiralle kipua.Lonkkanivelen kehitys on monimutkainen,koska lonkkamaljakko koostuu useista lantion eri luista.On todettu,että liikaruokinta ja epätasapainoinen ruokinta kasvuiässä aiheuttaa luuston ja nivelten kasvuhäiriöitä.Lonkkanivelen ollessa kyseessä vaikuttaa kuitenkin siltä,että ainoastaan lonkkavialle perinnollisesti alttiit eläimet vahingoittuvat vääränlaisssta ruokinnasta. Koska lonkkavika on polygeneettinen (periytyy useamman geeniparin kautta) ongelma,niin sen vastustaminen on hankalaa.Landseereita kuvataan vuosittain noin 40-50 yksilöä ja lonkkavikaprosentti esim.v.-99 oli 50. Luku saattaa vaikuttaa suurelta,mutta pitää ottaa huomioon seikka,että sairaus on sairaus vasta kun se oireilee.C. ja jopa D- ja E-lonkkaiset koiratkin saattavat elää aivan normaalin elämän.Lihaskunto on pidettävä hyvänä ja liikarasitusta pitää välttää.SKL-FKK:n lonkkanivelasteikko on A-terve,B-rajatapaus,C-lieviä muutoksia,D-keskivahvoja muutoksia,E-vaikeita muutoksia.


KYYNÄRNIVEL OD: kolme eri luuta muodostavat yhdessä kyynärnivelen nivelpinnan.Nämä ovat olkavarsi (humerus) kyynärluu (ulna ja värttinäluu (radius). Kyynärnivelen kasvuhäiriössä kyynärluun ulokkeessa tai varisulokkeessa voi olla luutumishäiriö ja nivelen eri osat voivat olla yhteensopimattomat.Edellä mainitut seikat aiheuttavat nivelen ärsytystä joka johtaa luupiikkien muodostumiseen.Nämä ovat havaittavissa röntgenologisesti.Muutosta kutsutaan artroosiksi ja artroosimuutosten voimakkuus on perustana kyynärnivelien luokitukseen yhdessä nivelen epämuodostumisen kanssa,jota voidaan nähdä vakavammissa tapauksissa.Kyynärnivelen vikaa esiintyy suurikokoisilla,nopeakasvuisilla roduilla ja voimakas ruokinta kasvuiässä pahentaa vikaa.Kyynärniveliä voidaan leikkaushoidolla korjata,aina leikkauksesta ei tosin ole hyötyä. Ruotsalaisissa ja norjalaisissa tutkimuksissa on todettu että kyynärnivelen kasvuhäiriöön voidaan vaikuttaa melko hyvin jalostuksella,eli tunnetusti terveiden vanhempien jälkeläisillä oli huomattavasti vähemmän kyynärnivelen kasvuhäiriötä kuin sairaiden tai kuvaamattomien vanhempien jälkeläisillä.Landseereita kuvataan vuosittain n.30-40 kyynärnivelten osalta ja esim.v.-99 kyynärnivelprosentti oli ainoastaan 18. SKL-FKK:n kyynärnnivelasteikko on 0-terve,1-lieviä muutoksia 2-keskivaikeita muutoksia ja 3-vaikeita muutoksia.


OLKANIVEL OD: olkanivelen OD:tä pidetään myös perinnöllisenä,joskin siihen niin kuin muihinkin nivelvaivoihin voidaan ruokinnalla ja liikunnalla vaikuttaa.Olkanivel OD alkaa useimmiten vaivaamaan koiraa koiran ollessa kasvuiässä,eli 5-8 kk iässä.Koira ontuu etujalkaansa.Usein nämä kasvuikäiset ontumiset selitetään kasvukivuilla,mutta jos koiran olkapäät kuvataan niin sieltä saattaa löytyäkin olkanivelten muutoksia.Olkanivel on löysempi nivel kuin kyynärnivel,joten sinne pääsee paremmin muodostumaan "parantavaa" pehmytkudosta,joka ajan kuluessa kovettuu luuksi.Useimmiten olkanivelen Od meneekin itsekseen ohi ja carthophen-ruiskeilla paranemista voi nopeuttaa.Jos kuitenkin nivelestä on irronnut pala,niin silloin palan koosta riippuen se melko varmasti joudutaan leikkaamaan.Leikkaushoidonkin onnistumisprosentti on hyvä.Olkanivelen OD:stä ei varmoja tietoja ole landseereiden (eikä muidenkaan koirien) osalta,sillä aikuiselta koiralta ei enää edes kuvaamalla näe,on vikaa ollut.


HARMAAKAIHI ELI HC: harmaakaihissa on samentumia linssissä eli mykiössä,joka on normaalisti täysin läpinäkyvä.Mykiön samentuminen voi johtua perinnöllisistä tai myöhemmin hankituista syistä.Sen syynä voi olla myös mykiön vaurioituminen,tulehdus tai sokeritauti.Mykiön samentumat heikentävät koiran näkökenttää ja molemmissa silmissä esiintyessään HC voi johtaa koiran sokeutumiseen.Ensimmäiset mykiömuutokset saattavat esiintyä jo alle vuoden iässä.Kaihimuodostus voi pysyä samanlaisena koko elämän ajan tai se saattaa lisääntyä johtaen vähitellen täydelliseen sokeuteen.Kaihikoiran näkökyvyn menetyksen seurauksena voi koiran liikkuminen olla epävarmaa,se törmäilee vieraisiin esineisiin ja reagoi voimakkaasti ulkoisiin ärsykkeisiin.Lääkkeet eivät harmaakaihin hoidossa auta.Muuttunut mykiö voidaan poistaa kirurgisesti,jolloin näkökyky onnistuneen leikkauksen ansiosta parantuu.Landseereilla HC:tä on esiintynyt vasta muutamassa koirassa,tosin silmäpeilauksia ei juurikaan ole tehty oireilemattomille koirille. Harmaakaihin periytymismekanismi on tuntematon.


EPILEPSIA: epilepsia saattaa johtua perinnöllisistä syistä,joskin sen selvittäminen lienee mahdotonta.Mikäli epilepsiaa esiintyy jossakin linjassa tavallista enemmän niin sitä voidaan pitää perinnöllisenä. Epileptiset kohtaukset alkavat äkillisesti ja menevät useimmiten itsestään ohi muutamassa minuutissa.Kohtauksilla on tapana uusiutua.Kohtauksen aikana koira on tajuton,makaa kyljellään raajat nykivät ja suusta valuu kuolaa.Koiralla saattaa olla puremaliikkeitä,se nytkähtelee ja saattaa virtsata alleen.Koira ei ole vaarallinen kohtauksen aikana,mutta sitä ei pitäisi tarpeettomasti kosketella sen aikana.Jos koira saa usein kohtauksia,ja/tai kohtaukset kestävät pitkään,on syytä hankkia koiralle lääkitys.Laakitys ei aivan kaikkia koiria auta,mutta useille se on antanut avun.Tauti ei parane koskaan,joten lääkkeillä saadaan vain kohtaukset vähenemään tai jopa kokonaan loppumaan. Landseereilla epilepsiaa on esiintynyt muutama yksittäinen tapaus.


ENTROPIUM: entropium tarkoittaa luomen sisäänpäinlääntymistä.Se on vika,jota oletetaan dominoivan geenin aiheuttamaksi.Koirilla,joiden nahka on liian suuri,löysä tai poimullinen entropium on yleisempää.Useimmiten kääntynyt luomi on alaluomi,mutta on tapauksia,joissa myös yläluomi hiertää silmän pintaa.Oli sitten kyseessä kumpi luomi tahansa,se hiertäessään silmän pintaa aiheuttaa usein tulehduksia ja saattaa jopa vaurioittaa silmää niin että koira sokeutuu.Sen vuoksi entropium on hyvä leikkauksella hoitaa ajoissa.Joskun jos koira joudutaan leikkaamaan jo kasvuiässä niin sille joudutaan tekemään uusi korjausleikkaus pään kehityttyä lopulliseen kokoonsa.Leikkauksilla on saatu erittäin hyviä tuloksia entropiumin hoidossa. Landseereilla esiintyy entropiumia jonkin verran.


EKTROPIUM: EKTROPIUM ELI SILMÄLUOMEN ULOSPÄINKÄÄNTYMINEN.Ns.löysät silmät,joihin voi mennä roskia ja kuten entropiumissa,niin myös ektropiumissa tulehdusriski on suuri.Ektropium ei itsessään vaurioita silmää,koska luomi ei hankaa,mutta pahemmissa tapauksissa leikkaushoito on tarpeellinen myös tässä vaivassa.Landseereilla ektropiumia on lievässä muodossa jonkin verran,joskin se ei ole "yleinen ongelma"


VERENVUOTOTAUTI: landseereilla on "oma" verihiutaleiden toimintahäiriöistä johtuva verenvuototauti,jolle ei vielä ole diagnosoitu nimeä.Tämän hetkinen oletus taudista on,että se on yksigeenisesti,autosomalisesti,resessiivisesti periytyvä. Eli sairastuakseen koiran on saatava sairas geeni molemmilta vanhemmiltaan.Tautiin ei ole parannuskeinoa ja useimmat sairastuneet onkin jouduttu lopettamaan.Suomessa on tautitapauksia ollut 8 kpl,joista 3 on yhä hengissä.Tauti ilmenee jo pennulla.Hampaiden vaihtuessa sen viimeistään huomaa.Veri ei hyydy,vaan vuotoa saattaa esiintyä monta päivää.Pennuille voi jo luovutusiässä tehdä hyytymistestin,jolloin eläinlääkäri viiltää haavan ikeneen ja seuraa miten nopeasti vuoto tyrehtyy.


ALLERGIA: allergioita landseereissa on todettu erittäin vähän,mutta niin kuin muillakin roduilla,sitä saattaa kuitenkin esiintyä.Allergia ilmenee useimmiten iho-oireina ja oikean ruokavalion löytäminen onkin aikaavievää.Allergiatestejä myös koirille tehdään,mutta 100 % varmuutta ei testeilläkään saa.Koira voi olla myös allerginen ulkoapäin tulevalle ärsykkeelle,esim siitepölylle tai vaikka ihmiselle!! Rodussamme tämä ei kuitenkaan ole mikään ongelma.


Lähteinä käytetty kasvattajan peruskurssin materiaalia,eläinlääkärin sanomisia,sekä omaa päätä...